top of page

Ceník 


Služba:                                                                                        Specifikace:                                    Cena:

 

Individuální poradenství    (děti/dospělí)                                       50 min.                                   999 Kč
Individuální partnerské poradenství                                              80 min.                                  1490 Kč
Rodinné poradenství (více členů naráz)                                        80 min.                                  1490 Kč
Kariérové poradenství                                                                       50 min.           
                    1499 Kč
Krizová intervence  (děti/dospělí)                                                    50 min.                                  999 Kč

Videohovor/telefonní hovor **   - novinka                                     50 min.                                  899 Kč

Zpráva z psychologického sezení + poradenství                             60 min.                                 2500 Kč

*Ceny jsou uvedeny včetně DPH (Vystaven daňový doklad). Platba možná pouze v hotovosti (před zahájením sezení). 

** U videohovoru/telefonního hovoru se platba provádí předem na bankovní účet. V případě, že se hovor neuskuteční ze strany klienta platba nebude vrácena a propadá. V případě, že se hovor neuskuteční ze strany poradenského pracovníka, platba bude vrácena zpět na účet klienta. 

Jak se objednat k psychologovi? 


První kontakt se mnou můžete navázat skrze online rezervacetelefonicky, e-mailem nebo přes facebook. Pokud mě nezastihnete, co nejdříve se vám ozvu zpět. Již během prvního kontaktu se neváhejte doptat na jakékoli informace, které potřebujete znát předem. Naopak podrobnost sdělení, které mi chcete takto o sobě říct, je na vašem uvážení - často bývá příjemnější o nich mluvit až osobně během první schůzky. 

Vážím si Vašeho času jako daru, mohu-li Vás požádat, važte si stejně tak času mého. 

Nepřijdete-li na sezení, na které jsem Vás na základě vzájemné domluvy a důvěry objednala, platí pravidlo slušného chování, tedy omluvy před naplánovanou schůzkou nejpozději však 2 hodiny před plánovaným sezením!  

Nemám smlouvu s pojišťovnami, což má spoustu výhod:

  • neukládám o klientech záznamy,

  • nejsem povinna kdekoli a komukoli vykazovat proč a s kým uskutečňuji sezení,

  • přizpůsobuji se klientům, a především pracuji pouze pro klienty. 

U nezletilých klientů:

  • nezletilý klient na první návštěvu přichází v doprovodu zákonného zástupce, který vyplní informovaný souhlas o tom, že souhlasí s poradenskou činností s jeho dítětem 

  • v případě nezletilých klientů probíhá první sezení převážně za přítomnosti zákonného zástupce pro rozklíčování problému. Při opětovné návštěvě bude probíhat poradenská činnost rozděleně - 35 minut pouze z dítětem, posledních 15 minut se zákonným zástupcem pro předání informací a domluvě doporučení 

bottom of page