top of page

ŠKOLENÍ pro FIRMY

Pokud hledáte způsob, jak zlepšit atmosféru a spolupráci ve vaší firmě, můžete se zúčastnit našeho psychologicky orientovaného školení. Na tomto kurzu se naučíte, jak lépe rozumět sobě i ostatním, jak efektivně komunikovat a vyjadřovat své potřeby a pocity. Také se dozvíte, co vás trápí a jak se vypořádat s úzkostmi, stresem a dalšími negativními emocemi. Školení je zábavné a praktické, budete se zapojovat do různých aktivit a cvičení, které vám pomohou rozvíjet své dovednosti a sebevědomí. Na konci kurzu budete cítit větší klid, spokojenost a harmonii ve vašem pracovním i osobním životě.

Okruhy školení mohou být následující:

OSOBNÍ ROZVOJ

Toto školení je vhodné pro každého, kdo chce pracovat na svém osobním růstu a rozvoji. Obsahuje následující témata:

  • SEBEPOZNÁNÍ - Jak poznat sám sebe, autodiagnostika

  • ASERTIVITA - Přijímání sebe sama, jak se nenechat rozhodit a naučit se říkat “NE”

  • STRES - O co jde a co s tím, techniky zvládání stresu, techniky autohypnózy a autorelaxace

  • PŘELET NAD TÉMATY ÚZKOSTI, DEPRESE A TRAUMATU - Kde se berou, teorie a praxe, techniky zvládán

  • MOTIVACE, VÝKON, VYHOŘENÍ

Školení je zaměřené na teoretické i praktické poznatky a dovednosti. Probíhá formou přednášek, diskusí, cvičení a her. Cílem je poskytnout účastníkům informace o psychologických aspektech osobního rozvoje a naučit je techniky pro zlepšení svého psychického stavu a kvality života.

INTERAKTIVNÍ SPOLUPRÁCE

Toto školení je určené pro pracovní kolektivy, týmy, skupiny a organizace, které chtějí zlepšit svou vzájemnou spolupráci a atmosféru. Obsahuje následující téma:

  • TECHNIKY VHODNÉ PRO NAVÁZÁNÍ DŮVĚRNĚJŠÍCH VZTAHŮ NA PRACOVIŠTI - Interaktivní aktivní zapojení všech členů skupiny: zlepšování komunikačních dovedností, poznávání vlastních hranic, možností a schopností, a především poznávání silných a slabých stránek u sebe i u druhých a jejich přijímání je nezbytnou součástí kvalitní práce s lidmi.

Školení je zaměřené na praktické poznatky a dovednosti. Probíhá formou interaktivních aktivit, her, cvičení a reflexí. Cílem je poskytnout účastníkům zkušenost s efektivní spoluprací, podpořit jejich týmového ducha, sebedůvěru a vzájemnou důvěru.

bottom of page