Individuální poradenství: 

Pro děti od 5 let:   

 

V rámci svých služeb pro děti nabízím: poradenství školní zralosti předškolních dětí, poradenství/krizovou intervenci při emočních obtíží dětí (i jejich rodičů), šikany (ve škole či jiných dětských kolektivech)... 

 

 

Pro dospělé: 

 

V rámci svých služeb pro dospívající a dospělé nabízím poradenství/krizovou intervenci v oblasti emočních obtíží, deprese, úzkosti a poradenství volby povolání...