top of page

KRIZOVÁ INTERVENCE

Psychologická krizová intervence je proces, který má za cíl pomoci lidem, kteří prožívají akutní stresovou reakci na nějakou traumatizující událost. Cílem intervence je snížit intenzitu emocionálního utrpení, poskytnout podporu a zdroje pro zvládání a zabránit rozvoji dlouhodobých psychických poruch. Psychologická krizová intervence se provádí co nejdříve po události. Psychologická krizová intervence je založena na principech empatie, respektu, spolupráce a naděje.
 

bottom of page