top of page
Krizová intervence

Krizová intervence je odborná metoda práce s člověkem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Snaží se minimalizovat pocity ohrožení, objevit a posílit schopnost člověka vyrovnat se se zátěží tak, aby jeho adaptace posílila jeho růst a integritu a aby se pokud možno předešlo negativním, destruktivním způsobům řešení situace.


Služba krizové intervence je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro vás představují neúnosnou psychickou zátěž - jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností.


Počet setkání je při krizové intervenci individuální a plně podřízen aktuálním potřebám – jedná se o krátkodobou pomoc, která končí v momentě stabilizace psychického stavu (do 10 setkání). V rámci setkávání se vám dostane emoční podpory, pomoci při formulaci konkrétního plánu pro blízkou budoucnost, ujasnění si, o co se při zvládání potíží můžete opřít. Na závěr krizové spolupráce vám můžeme doporučit následnou podporu a péči dle vašich potřeb a zájmu – nejčastěji se jedná o psychoterapii orientovanou na zpracování traumatické události.


Je krizová intervence pro vás?
Krizová intervence je vám určena, pokud se právě nacházíte v akutní psychické krizi např. z důvodu ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelní katastrofy apod. a uvědomujete si, že odborná podpora vám může pomoci situaci zvládnout rychleji a lépe.

bottom of page