top of page

O mně

Převážně dětské poradenské psychologii se věnuji již několik let. V mém zaměření však najdete i psychologii práce a organizace (tzv. manažerskou psychologii), psychologii dopravní a se vším propojenou krizovou  intervenciMohu Vám tedy nabídnout služby a poradenství ze všech těchto oblastí. 

Děti, dospívající i dospělé osoby se na mne obrací, když potřebují vyslechnout, s někým nestranným si o svých starostech a potížích popovídat nebo když potřebují poradit co dál. 

Více jak 6 let jsem působila jako dětský poradenský psycholog v rámci Speciálně pedagogického centra, díky čemuž mám zkušenosti s klienty s různými diagnózami (fyzickými i psychickými) a s různými druhy postižení (postižení zrakové, sluchové, tělesné, mentální, postižení řeči, vady řeči, i klienti s poruchami chování, učení či s pervazivní vývojovou poruchou (tzv. autismus).

Soukromé praxi se věnuji více než 8 let.


Dětská psychika je velmi křehká a děti se mnohdy trápí věcmi, nad kterými by dospělý jedinec mnohdy mávl rukou. Právě to „mávnutí rukou dospělého“ v dětech vytváří často pocit bezmoci a beznaděje, že nemají, komu by se svěřily, protože jim "nikdo nerozumí". Mnohdy děti toto trápení dohání do situací, které neumí vyřešit a začínají se chovat „uzavřeně, zvláštně, mnohdy i náhle agresivně k sobě či okolí“ – prostě jinak. Což vede mimo jiné často ke zhoršení prospěchu ve škole, nebo k nedorozumění v rodině. Pro rodiče je tato situace velmi náročná, protože svému dítěti chtějí pomoci, dělají pro něj maximum, avšak povětšinou se dítě uzavírá čím dál víc. Jako poradenský psycholog mohu nabídnout jednorázové nebo pravidelné konzultace s dítětem, nabídnout mu jiné pohledy a umožnit mu pokus o pochopení svých emocí, což mnohdy vede ke zklidnění či k nalezení vhodného řešení konkrétních obtíží. - Stejně tak mohu nabídnout rodičům poradenství, ve kterém společně probíráme dané situace a hledáme možnosti jak lépe tyto situace zvládat, či na jaké odborníky je možné se obrátit.

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

 • 2011 - 2016   Univerzita Palackého, Olomouc. Obor: Jednooborová Mgr. Psychologie

 • 2015-2016  Kompletní krizová intervence, Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu programu: č. 2014/0803-PC/SP/VP/PP/

 • 2015 - 2016 Chatové poradenství jako nástroj krizové pomoci, Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu programu: č.2013/0792-PC/SP/VP/

 • 2015-2016 Základy krizové intervence ve škole

 • 2015-2016 Internetové poradenství jako nástroj při krizové intervenci, Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu programu: č.2015/1102-PC/SP/VP/

 • Výcvik v práci s WISC-III. - Wechslerova inteligenční škála pro děti - MŠMT Č.j.: MSMT-786/2016-1-110 

 • IDS - The intelligence and development scales - MŠMT Č.j.: MSMT-15131/2016-1-523 (2016) 

 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku (2018) 

 • Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou (2017) 

 • Diagnostika pervazivních vývojových poruch - autismus (2017) 

 • Práce s dětskou kresbou – únor 2016

 • Rosenzweig PFT – CW – červen 2015

 • Hand test v klinické a poradenské praxi – listopad 2014 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 

 • Česká konference dětské psychologie (2018)

 • Workshop ADHD od dětství do dospělosti v psychologické praxi (2018) 

 • Aspekty psychologické diagnostiky a podpora dětí, žáků a studentů s PAS - MŠMT Č.j.: MSMT-17062/2014-1-446

 • Jak rozeznat autismus - MODUL 1 - Předškoláci a osoby s poruchami intelektu 

 • Jak rozeznat autismus - MODUL 2: osoby od 6 let věku, dobré řečové schopnosti, bez poruchy intelektu - MŠMT Č.j.: MSMT-22582/2017-1-930

 • Školní poradenské pracoviště v praxi – červen 2016 – rozsah 8 hodin - vzdělávací program MŠMT ČR v rámci systémového vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT – 18388/2014-2-483

 • Quo vadis, adiktologie? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití (ČAA/KK/003/2014)

 • Publishing Addiction Science and Ethical issues in PAS I (B02455)

 • Komunikace v adiktologii (MPSV - 036/2013)

 • ICTCT's seventh International Course for Early Career Road Safety Researchers

 • PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (Č.J.:AKPČR-OL/OK/008/2014)

 • AT konference 2014 (AKP ČR-VČ/OK/034/2014)

 • Restart: Teorie a praxe léčby závislostí (CZ.1.04/5.1.01./77.00377)

 • IV. dopravněpsychologický seminář Psychická způsobilost k řízení

 • konference Partnerská síť

 • XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

 • II. Tyflopedická konference

 • I. konference mladých vědeckých pracovníků

 • 32. psychologické dny: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie

 • XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

 • II. konference mladých vědeckých pracovníků

 • Odloučení, ztráta a riziko transgeneračního přenosu nezpracovaného psychického traumatu v kontextu vztahové vazby

 • XIX. celostátní konference AT 2013

 • Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy

 • Posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů před vrácením řidičského oprávnění a u řidičů s adiktologickou anamnézou

DSC_3961.jpg
bottom of page