top of page

O mně

V oblasti převážně dětské poradenské psychologie působím již několik let. Kromě toho se zabývám také psychologií práce a organizace, psychologií dopravní a krizovou intervencí. Nabízím tedy služby a poradenství v těchto oborech. Věnuji se také lektorské činnosti, pořádám školení či kurzy na různá psychologická témata, ať už pro konkrétní firmy, společnosti, spolky nebo pro širokou veřejnost. 

Klienti se na mne jako na poradenského psychologa obracejí, když chtějí být vyslechnuti, když potřebují s někým nezaujatým probrat své starosti a problémy nebo když hledají jinou cestu, jak dál. Mezi mé klienty patří děti, dospívající i dospělí.

V mé profesy jsem začínala jako školní poradenský psycholog. Následně jako psycholog ve speciálně pedagogickém centru. V rámci Speciálně pedagogického centra jsem pracovala jako dětský poradenský psycholog více než 6 let. Získala jsem tak zkušenosti s klienty s různými diagnózami (fyzickými i psychickými) a s různými druhy postižení (postižení zrakové, sluchové, tělesné, mentální, postižení řeči, vady řeči, i klienti s poruchami chování, učení či s pervazivní vývojovou poruchou (tzv. autismus).

Soukromou praxi v rámci školení provozuji více než 10 let, v rámci poradenské psychologie a psychodiagnostiky od roku 2016. 


Dětská psychika je velice citlivá a děti se často trápí situacemi, které by dospělý člověk snadno překonal. Právě to „lehké odbývání dospělého“ v dětech vyvolává pocit bezradnosti a beznaděje, že nemají komu svěřit své pocity, protože jim "nikdo nerozumí". Někdy toto trápení vede k tomu, že děti nezvládají řešit své problémy a začínají se chovat „uzavřeně, podivně, někdy i náhle agresivně k sobě nebo k okolí“ – prostě jinak. To může mít za následek například zhoršení prospěchu ve škole nebo konflikty v rodině. Pro rodiče je to velmi těžká situace, protože chtějí svému dítěti pomoci, dávají mu maximum, ale dítě se stále více uzavírá. Jako poradenský psycholog mohu poskytnout jednorázové nebo pravidelné konzultace s dítětem, nabídnout mu jiné perspektivy a pomoci mu pochopit své emoce, což často vede k uklidnění nebo k nalezení vhodného řešení konkrétních obtíží. - Podobně mohu nabídnout rodičům poradenství, ve kterém společně analyzujeme dané situace a hledáme možnosti, jak je lépe zvládat nebo na koho se obrátit pro další pomoc.

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

 • 2011 - 2016   Univerzita Palackého, Olomouc. Obor: Jednooborová Mgr. Psychologie

 • 2015-2016  Kompletní krizová intervence, Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu programu: č. 2014/0803-PC/SP/VP/PP/

 • 2015 - 2016 Chatové poradenství jako nástroj krizové pomoci, Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu programu: č.2013/0792-PC/SP/VP/

 • 2015-2016 Základy krizové intervence ve škole

 • 2015-2016 Internetové poradenství jako nástroj při krizové intervenci, Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu programu: č.2015/1102-PC/SP/VP/

 • Výcvik v práci s WISC-III. - Wechslerova inteligenční škála pro děti - MŠMT Č.j.: MSMT-786/2016-1-110 

 • IDS - The intelligence and development scales - MŠMT Č.j.: MSMT-15131/2016-1-523 (2016) 

 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku (2018) 

 • Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou (2017) 

 • Diagnostika pervazivních vývojových poruch - autismus (2017) 

 • Práce s dětskou kresbou – únor 2016

 • Rosenzweig PFT – CW – červen 2015

 • Hand test v klinické a poradenské praxi – listopad 2014 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 

 • Česká konference dětské psychologie (2018)

 • Workshop ADHD od dětství do dospělosti v psychologické praxi (2018) 

 • Aspekty psychologické diagnostiky a podpora dětí, žáků a studentů s PAS - MŠMT Č.j.: MSMT-17062/2014-1-446

 • Jak rozeznat autismus - MODUL 1 - Předškoláci a osoby s poruchami intelektu 

 • Jak rozeznat autismus - MODUL 2: osoby od 6 let věku, dobré řečové schopnosti, bez poruchy intelektu - MŠMT Č.j.: MSMT-22582/2017-1-930

 • Školní poradenské pracoviště v praxi – červen 2016 – rozsah 8 hodin - vzdělávací program MŠMT ČR v rámci systémového vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT – 18388/2014-2-483

 • Quo vadis, adiktologie? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití (ČAA/KK/003/2014)

 • Publishing Addiction Science and Ethical issues in PAS I (B02455)

 • Komunikace v adiktologii (MPSV - 036/2013)

 • ICTCT's seventh International Course for Early Career Road Safety Researchers

 • PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (Č.J.:AKPČR-OL/OK/008/2014)

 • AT konference 2014 (AKP ČR-VČ/OK/034/2014)

 • Restart: Teorie a praxe léčby závislostí (CZ.1.04/5.1.01./77.00377)

 • IV. dopravněpsychologický seminář Psychická způsobilost k řízení

 • konference Partnerská síť

 • XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

 • II. Tyflopedická konference

 • I. konference mladých vědeckých pracovníků

 • 32. psychologické dny: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie

 • XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

 • II. konference mladých vědeckých pracovníků

 • Odloučení, ztráta a riziko transgeneračního přenosu nezpracovaného psychického traumatu v kontextu vztahové vazby

 • XIX. celostátní konference AT 2013

 • Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy

 • Posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů před vrácením řidičského oprávnění a u řidičů s adiktologickou anamnézou

DSC_3961.jpg
bottom of page