top of page

ŠKOLENÍ/SEMINÁŘ pro pedagogické i nepedagogické pracovníky MŠ/ZŠ/SŠ

Psychologické školení pro sborovny či pedagogické i nepedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ je určeno pro učitele, kteří chtějí zlepšit své emoční dovednosti, komunikaci a vztahy s dětmi i kolegy. Cílem školení je pomoci účastníkům poznat své silné a slabé stránky, své potřeby a motivace, své způsoby vyjadřování a řešení konfliktů. Školení také nabízí praktické nástroje a techniky pro efektivní vedení třídy, pro podporu pozitivního chování dětí, pro prevenci a řešení problémového chování, pro zvládání stresu a emočního vyčerpání. Školení je založeno na moderních poznatcích z psychologie, pedagogiky a neurověd. Školení probíhá formou interaktivních přednášek, diskusí, cvičení, her a případových studií. Školení je vhodné pro učitele všech stupňů a oborů.

Okruhy školení mohou být následující:

OSOBNÍ ROZVOJ

Toto školení je vhodné pro každého, kdo chce pracovat na svém osobním růstu a rozvoji. Obsahuje následující témata:

 • SEBEPOZNÁNÍ - Jak poznat sám sebe, autodiagnostika

 • ASERTIVITA - Přijímání sebe sama, jak se nenechat rozhodit a naučit se říkat “NE”

 • STRES - O co jde a co s tím, techniky zvládání stresu, techniky autohypnózy a autorelaxace

 • PŘELET NAD TÉMATY ÚZKOSTI, DEPRESE A TRAUMATU - Kde se berou, teorie a praxe, techniky zvládán

 • MOTIVACE, VÝKON, VYHOŘENÍ

Školení je zaměřené na teoretické i praktické poznatky a dovednosti. Probíhá formou přednášek, diskusí, cvičení a her. Cílem je poskytnout účastníkům informace o psychologických aspektech osobního rozvoje a naučit je techniky pro zlepšení svého psychického stavu a kvality života.

DĚTSKÁ PSYCHIKA


Toto školení je určené pro rodiče, pedagogy a všechny, kdo pracují s dětmi nebo se o ně zajímají. Obsahuje následující témata:

 • PSYCHIKA DÍTĚTE A DOSPĚLÉHO - Teorie a praxe trojúhelníku Rodič-Dítě-Dospělý

 • “NORMÁLNÍ” A “JINÝ” VÝVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE - Vývojové mezníky a jejich pochopení v praxi

 • ASPEKTY KOMUNIKACE S DÍTĚTEM - Překážky a nástrahy komunikace s rodiči

 • DĚTSKÁ DŮVĚRA - HRANICE A KOMUNIKACE

Školení je zaměřené na teoretické i praktické poznatky a dovednosti. Probíhá formou přednášek, diskusí, cvičení a her. Cílem je poskytnout účastníkům informace o psychologických aspektech dětské psychiky a naučit je techniky pro zlepšení komunikace a vztahu s dítětem.

 

INTERAKTIVNÍ SPOLUPRÁCE


Toto školení je určené pro pracovní kolektivy, týmy, skupiny a organizace, které chtějí zlepšit svou vzájemnou spolupráci a atmosféru. Obsahuje následující téma:

 • TECHNIKY VHODNÉ PRO NAVÁZÁNÍ DŮVĚRNĚJŠÍCH VZTAHŮ NA PRACOVIŠTI - Interaktivní aktivní zapojení všech členů skupiny: zlepšování komunikačních dovedností, poznávání vlastních hranic, možností a schopností, a především poznávání silných a slabých stránek u sebe i u druhých a jejich přijímání je nezbytnou součástí kvalitní práce s lidmi.

Školení je zaměřené na praktické poznatky a dovednosti. Probíhá formou interaktivních aktivit, her, cvičení a reflexí. Cílem je poskytnout účastníkům zkušenost s efektivní spoluprací, podpořit jejich týmového ducha, sebedůvěru a vzájemnou důvěru.

 

 

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Z PSYCHOLOGICKÉHO POHLEDU

 

Toto školení je určené pro pedagogy, asistenty pedagoga, rodiče a všechny, kdo se setkávají s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahuje následující témata:

 • ASPEKTY PRÁCE S DĚTMI: zrakově postiženými, sluchově postiženými, tělesně postiženými, mentálně postiženými, s diagnózou ADHD, s diagnózou ADD, s diagnózou PAS (autismus, Aspergerův syndrom)

 • PSYCHICKÉ DOPADY NA DĚTI/PEDAGOGY/RODIČE

Školení je zaměřené na teoretické i praktické poznatky a dovednosti. Probíhá formou přednášek, diskusí, cvičení a her. Cílem je poskytnout účastníkům informace o psychologických aspektech práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a naučit je techniky pro zlepšení jejich vzdělávání a integrace.

 

ŠIKANA

 

Toto školení je určené pro školy, firmy, podniky, organizace i jednotlivce, kteří se chtějí seznámit s problematikou šikany a naučit se ji rozpoznat, předcházet a řešit. Obsahuje následující témata:

 • SEZNÁMENÍ SE S PROBLEMATIKOU - Teorie, typy, agresor, oběť, svědek

 • ODHALENÍ, KOMUNIKACE - Tabu, strach

 • KAZUISTIKY, PRAXE

Školení je zaměřené na teoretické i praktické poznatky a dovednosti. Probíhá formou přednášek, diskusí, cvičení a her. Cílem je poskytnout účastníkům informace o psychologických aspektech šikany a naučit je techniky pro její prevenci a eliminaci.

Pokud máte zájem o osobní rozvoj, mohu Vám nabídnout možnost Objednání SEMINÁŘE NA MÍRU. Psychologický seminář na různá témata je veden mnou Kateřinou Urbánkovou, psycholožkou. Na semináři se můžeme zabývat otázkami jako:

 • Jak si zlepšit sebevědomí?

 • Jak efektivně komunikovat?

 • Jak zvládat stres a emoční výkyvy?

A mnoho dalších...jako například:

 • Jak se vyznat v diagnóze ADHD, či jak ji co nejlépe odhalit? Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit?

 • Jak se vyznat v diagnóze Autismu (Aspergerova syndromu), či jak ji co nejlépe odhalit? Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit?

 • Co to jsou a jak se vyznat v poruchách osobnosti?

 • A mnoho dalších...

Seminář může být určen pro každého, kdo chce poznat sám sebe a zlepšit své vztahy s ostatními. Seminář probíhá v přátelské a uvolněné atmosféře, kde si můžete vyměňovat zkušenosti a názory s ostatními účastníky. Seminář může být otevřený pro veřejnost a není nutná žádná předchozí zkušenost s psychologií. Stačí jen mít otevřenou mysl a chuť se učit nové věci. Těším se na vás!

SEMINÁŘ NA MÍRU PRO RODIČE I KANTORY 

bottom of page