Poradenský psycholog/Krizový intervent 

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

 
Psychologické poradenství
pro děti i dospělé: 
  • Emoční obtíže (strachy, úzkosti, deprese, panika, stres...)

  • Psychosomatické obtíže…

  • Rodinné obtíže

  • Náročné životní situace (svatba, úmrtí, očekávání potomka…)

  • Šikana, Mobbing, Bossing

Krizová intervence
pro děti i dospělé po: 
  • Ztrátě blízké osoby

  • Rozpadu partnerství

  • Ztrátě existenčních jistot

  • Závažné nemoci své nebo svých blízkých

  • Prožití násilného činu ...

V rámci nabízených služeb se řídím Etickým kodexem psychologické profese, který si můžete prostudovat zde.
 
Nakládání s osobními údaji je v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (tzv.  GDPR) 
 
 

Psycholog

 

Poradenský psycholog

 

Dětský poradenský      psycholog

 

Krizový intervent

1.

Úzkost

2.

Sebeúcta

3.

Deprese

4.
5.

Zvládání vzteku

Stres

.... I když si myslíte, že jste naprosto ztraceni a v bezvýchodné situaci, přijde za vámi někdo, kdo vám projasní den a pomůže v těžké životní situaci. Přesně takhle jsem se s Katkou vždy cítila. Její kvality jsou nejen profesionální a psychologické, ale především lidské. Je velmi empatická, přátelská, dobrosrdečná, silná, cílevědomá a nebojí se řešit i velmi závažné problémy. Má velmi střízlivý pohled na realitu, tudíž vám pomůže věci velmi dobře pochopit a následně s nimi pracovat dál. Zároveň při práci vytváří atmosféru bezpečí...

Alena, 27 let